KSIĄŻKIWYDARZENIA

“Do moich Rodaków. Św. Jan Paweł Wielki” – wieczór autorski Jolanty Sosnowskiej

Bogactwo myśli, duchowe dziedzictwo i aktualne przesłanie papieża z Polski. Najnowsza publikacja wydawnictwa Biały Kruk “Do moich Rodaków. Św. Jan Paweł Wielki” to wyjątkowy zbiór wypowiedzi św. Jana Pawła II – nauczanie i przesłanie o wierze i kulturze, które polski papież kierował do Polaków.

Przekaz tekstowy uzupełniają 174 ilustracje, w tym przede wszystkim piękne fotografie mistrza Adama Bujaka, jednego z najważniejszych świadków pontyfikatu Papieża Polaka. Wyboru dokonała i całość zredagowała Jolanta Sosnowska, wybitna znawczyni życia i dorobku św. Jana Pawła II.

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Facebooku i dyskutuj z innymi czytelnikami

Jan Paweł II. Wielki i dumny Polak

Św. Jan Paweł II, zwany Wielkim, był dumnym Polakiem bez jakiegokolwiek kompleksu niższości wobec innych narodów. Takiego zachowania uczył też nas – zarówno głoszonym słowem, jak i własną postawą, którą prezentował, nie popadając przy tym w pychę czy pogardę wobec innych.

Postawę swą zaś wykształcił w sobie i opierał na umiłowaniu Ojczyzny, na gruntownej wiedzy historycznej i oczywiście na głębokiej wierze w Boga i szacunku wobec bliźnich. Miejsce Polski – państwa i narodu – w Europie widział jako równoprawne pośród innych.

Wierzył, że jako kraj i naród, który oparł się niemieckiemu nazizmowi i sowieckiemu komunizmowi, wniesiemy do zjednoczonej Europy nasze głębokie przywiązanie do chrześcijaństwa, naszą tradycyjną, ukształtowaną przez wieki pobożność oraz opartą na wierze w Boga kulturę, wyróżniającą nas spośród innych nacji wielką niezależność ducha i umiłowanie wolności. Przestrzegał przy tym często przed myleniem wolności ze swawolą.

Książkę otwiera pierwszy list do Polaków z 23 października 1978 r., a zamyka datowany 1 kwietnia 2005 r. list z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. W książce znajdziemy łącznie blisko 90 wypowiedzi Ojca Świętego wygłoszonych do nas i o nas. Papież odpowiada również na najważniejsze dotykające nas również dzisiaj problemy, utrapienia, zwątpienia i pokusy. Książka ta jest niezbędnym kompendium wiedzy dla współczesnego katolika, pewny drogowskaz dla każdego Polaka.

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Instagramie i nie przegap nowych treści

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

Choć św. Jan Paweł Wielki był wybitnym, pełnym największego poświęcenia i żarliwego ewangelicznego zapału przywódcą wszystkich katolików na świecie, nigdy nie zapominał o swoich rodakach. Troszczył się o nas wielorako, ale też stawiał nam zadania. Był nauczycielem i mistrzem wymagającym, ale też tylko tacy mogą swych uczniów prowadzić pewną drogą.

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” – apelował na Jasnej Górze w 1983 r. “Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie!”.

Przesłanie to w obecnych czasach zwątpień i gorszących skandali jest szczególnie aktualne. Na nim jako opoce opiera się całe nauczanie św. Jana Pawła II do rodaków. Trzeba je przypominać, upowszechniać i za nim podążać. Ponieważ nauczanie to oparte jest w całości na przekazie ewangelicznym, oznacza to, że będziemy podążać za Chrystusem.

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Twitterze i bądź na bieżąco

Wieczór autorski Jolanty Sosnowskiej

26 czerwca o godzinie 20.00 w Klubie Ronina SDP przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się spotkanie autorskie z Jolantą Sosnowską poświęcone jej najnowszej książce.

Jolanta Sosnowska – wiceprezes Wydawnictwa Biały Kruk, wybitna publicystka, dziennikarka i autorka wielu książek. Jej najbardziej znane publikacje to m.in. pierwsza polska biografia Josepha Ratzingera pt. “Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej. Życie Benedykta XVI” oraz największa na świecie, monumentalna biografia św. Jana Pawła II “Hetman Chrystusa”.

Autorka zaprezentuje swoje najnowsze dzieło ukazujące pontyfikat Św. Jana Pawła II pod kątem relacji z Polakami. Przybliży nauczanie, przesłanie o wierze, kulturze oraz najważniejsze słowa, które Ojciec Święty kierował do Polaków. Przesłanie to w obecnych czasach zwątpień i gorszących skandali jest szczególnie aktualne. Trzeba je przypominać, upowszechniać i za nim podążać. Ponieważ nauczanie to oparte jest w całości na przekazie ewangelicznym, oznacza to, że będziemy podążać za Chrystusem.