NEWSYWIARA

Jak zostać księdzem? Trwa rekrutacja do wyższych seminariów duchownych

Niby wszystko masz, ale czegoś wciąż Ci brak? Randki i szukanie drugiej połówki nie są dla Ciebie? Ważne są dla Ciebie modlitwa, udział w Eucharystii, aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła i rozwój duchowy? Możliwe, że jesteś powołany do życia kapłańskiego.

Wakacje to czas, w którym trwa rekrutacja do szkół wyższych w całej Polsce – w tym do seminariów duchownych. Jak dostać się do kościelnej uczelni? Jakie dokumenty należy złożyć dokumenty? Jak przejść pozytywnie przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego?

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Facebooku i dyskutuj z innymi czytelnikami

Seminarium duchowe. Jak się dostać?

Usłyszałeś wewnętrzny głos i poczułeś powołanie do kapłaństwa? A może nadal je w sobie odkrywasz? Kapłaństwo to życiowa misja, która wymaga wielu wyrzeczeń. Jednak służba Bogu to dla duchownych największe błogosławieństwo.

Rekrutacja w seminariach duchownych potrwa do pierwszych dni września, ale w niektórych może zakończyć się wcześniej, więc warto sprawdzić szczegóły na stronie internetowej interesującej nas uczelni.

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Instagramie i nie przegap nowych treści

Co zrobić, gdy odkryłeś powołanie i chcesz zostać księdzem?

  • porozmawiaj o powołaniu do życia kapłańskiego z duchownym (np. swoim spowiednikiem)
  • przygotuj dokumenty, które złożysz na uczelni: pisemna prośba o przyjęcie (list motywacyjny), świadectwo chrztu i bierzmowania, pełny odpis aktu urodzenia, świadectwo maturalne, świadectwo nauki religii, opinie proboszcza i katechety, świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz zaświadczenie o niekaralności
  • przygotuj się do rozmowy z psychologiem – skupi się on na ocenie dojrzałości osobowości i na wykluczeniu przeszkód natury psychicznej
  • etap wstępny formacji – kandydaci przeżywają go w osobnym, przeznaczonym do tego miejscu
  • kolejne etapy: etap stawania się uczniem Jezusa, etap upodabniania się do Chrystusa i etap pastoralny. Seminarzyści na różnych etapach formacji mają osobne rekolekcje, sesje i spotkania formacyjne.

Co dalej?

Alumni mieszkają w seminarium i wiąże się to z czesnym, wynoszącym w zależności od placówki od 100 do 300 zł miesięcznie. To koszt pokrywający wyżywienie i mieszkanie. Edukacja w seminarium trwa sześć lat – pierwsze dwa są przeznaczone na przedmioty filozoficzne, a cztery kolejne na teologiczne. Na piątym roku otrzymuje się święcenia pierwszego stopnia, a na zakończenie szóstego roku święcenia kapłańskie.

W Polsce działa ponad osiemdziesiąt katolickich seminariów duchownych, z czego połowa to seminaria zakonne.

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Twitterze i bądź na bieżąco

Powołanie kapłańskie. Kto nie może zostać księdzem?

Przystąpienie do seminarium wiążę się nie tylko z edukacją, ale przede wszystkim z pogłębianiem kontaktu z Bogiem. Do pełnienia bożej posługi nie można dopuścić każdego. Co może zdyskwalifikować kandydata na przyszłego kapłana? Choroba psychiczna, apostazja, posiadanie dziecka, karalność. Jeżeli przeciwko kandydatowi prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie przed organami państwowymi, jego przyjęcie do seminarium musi zostać odroczone.

Głoszenie Słowa Bożego to misja, której podporządkowuje się całe swoje życie. Decyzja o wstąpieniu w szereg duchownych powinna być przemyślana, a posługa kapłańska realizowana zgodnie z założeniami Kościoła i Pisma Świętego