historia

Zapis triumfów i wielkich klęsk. „100 polskich bitew”

Śmiało można powiedzieć, że nie ma w Europie państwa, w którym jakiś Polak nie dokonałby czegoś ważnego i godnego pamięci dla jego narodu i historii. Jak wskazuje w książce „100 polskich bitew” Krzysztof Jabłonka, w tym nasza prawdziwa wielkość, że jesteśmy potrzebni innym narodom i wypełniamy wobec nich obowiązki dla dobra całej europejskiej wspólnoty.

Superbohater z Polski. Witold Pilecki

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu w Rosji. Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach niepodległościowych. Jego dziad Józef Pilecki został zesłany na Syberię za udział w Powstaniu Styczniowym, a majątek rodzinny na Nowogrodczyźnie uległ częściowej konfiskacie.