NEWSYWIARA

“Zło dobrem zwyciężaj”. 76. rocznica urodzin ks. Jerzego Popiełuszki

Niezłomny kapelan Solidarności, symbol walki ze zbrodniczym systemem. Swoją działalność oparł na sentencji: “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Dzisiaj obchodziłby 76.urodziny.

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w chłopskiej rodzinie na Podlasiu. Od najmłodszych lat był ministrantem i wyróżniał się głęboką religijnością. Po ukończeniu szkoły średniej w Suchowoli wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1972 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

W pamięci Polaków zapisał się jako jeden z największych duchowych przewodników.

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Facebooku i dyskutuj z innymi czytelnikami

Otwarty, szczery i odważny. Ks. Jerzy Popiełuszko

Początkowo pracował jako wikariusz w parafiach w Ząbkach i Aninie. W 1978 roku został duszpasterzem robotników Huty Warszawa. Szybko zyskał uznanie i sympatię wśród robotników, którzy doceniali jego otwartość, szczerość i odwagę w głoszeniu prawdy. W 1980 r. przydzielony został do parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. Jego nabożeństwa gromadziły tysiące wiernych – nie tylko parafian, ale również warszawiaków z innych dzielnic, a nawet licznych gości z całej Polski.

Ksiądz Popiełuszko był gorącym zwolennikiem “Solidarności”. W swoich homiliach piętnował brutalność władz, wzywał do dialogu ze społeczeństwem, apelował o prawdę w życiu publicznym, upominał się o prawa obywatelskie. Przede wszystkim jednak, zgodnie z duchem Ewangelii, głosił zasadę “Zło dobrem zwyciężaj”.

W 1984 roku władze komunistyczne podjęły decyzję o usunięciu ks. Popiełuszki z Warszawy. Został przeniesiony do parafii w Bydgoszczy. Jednak jego działalność nie ustała. Nadal wygłaszał homilię, w których krytykował władze i opowiadał się za wolnością.

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Instagramie i nie przegap nowych treści

Brutalnie zabójstwo i poruszenie na całym świecie. Jak zginął ks. Jerzy Popiełuszko?

Ówcześni rządzący za wszelką cenę starali się zmusić księdza Popiełuszkę do milczenia. W mediach publikowano kłamliwe materiały, które miały na celu oczernienie duchownego. Organizowano nawet prowokacje, mające dowieść, że ks. Jerzy Popiełuszko zamieszany był… w przygotowywanie działań terrorystycznych.

19 października 1984 roku ks. Popiełuszko został uprowadzony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Został brutalnie pobity i utopiony w Wiśle koło zapory we Włocławku. Jego zwłoki wydobyto z rzeki 3 listopada 1984 roku.

Wpolskimmiescie.pl – obserwuj na Twitterze i bądź na bieżąco

Śmierć ks. Popiełuszki wywołała ogromne poruszenie w Polsce i na świecie. Rządzący nie zdołali ukryć te wstrząsającej polskim narodem zbrodni. Gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o zaginięciu duchownego, rozpoczęło się czuwanie setek wiernych, którzy zgromadzili się w kościele św. Stanisława Kostki. Pogrzeb księdza odbył się 3 listopada. Mszę celebrował prymas Józef Glemp.

Ks. Jerzy Popiełuszko stał się symbolem walki o wolność i demokrację, za co zapłacił najwyższą cenę. Jego działalność jest nadal żywa w pamięci Polaków. Duchowny jest dziś inspiracją dla wszystkich, którzy walczą o sprawiedliwość i prawa człowieka. W 2005 roku Popiełuszko został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Kamil Starczyk